KBR Inc (KBR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 564 000 7 339 000 5 767 000 5 639 000 4 913 000
Property, plant and equipment w tys. USD 182 000 136 000 130 000 130 000 121 000
Rotacja aktywów trwałych 36,07 53,96 44,36 43,38 40,60

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 564 000K ÷ $182 000K
= 36,07


Analiza porównawcza

2022