KBR Inc (KBR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 564 000 7 339 000 5 767 000 5 639 000 4 913 000
Aktywa razem w tys. USD 5 566 000 6 199 000 5 705 000 5 364 000 5 072 000
Rotacja aktywów razem 1,18 1,18 1,01 1,05 0,97

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 564 000K ÷ $5 566 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022