KBR Inc (KBR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,80 5,12 6,26 5,78 5,14
Rotacja zobowiązań 9,00 6,37 8,89 8,72 8,16
Rotacja kapitału pracującego 26,49 32,22 11,06 9,10

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 53,72 71,22 58,29 63,11 71,02
Cykl zobowiązań dni 40,53 57,32 41,07 41,87 44,71

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 36,07 53,96 44,36 43,38 40,60
Rotacja aktywów razem 1,18 1,18 1,01 1,05 0,97