KBR Inc (KBR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 376 000 1 854 000 1 586 000 1 190 000 1 243 000
Aktywa razem w tys. USD 5 566 000 6 199 000 5 705 000 5 364 000 5 072 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,30 0,28 0,22 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 376 000K ÷ $5 566 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022