KBR Inc (KBR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 389 000 370 000 436 000 712 000 739 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 392 000 350 000 277 000 324 000 264 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 821 000 1 875 000 1 455 000 1 501 000 1 419 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,38 0,49 0,69 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($389 000K + $392 000K) ÷ $1 821 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022