KBR Inc (KBR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 747 000 2 152 000 1 634 000 2 011 000 1 959 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 821 000 1 875 000 1 455 000 1 501 000 1 419 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,96 1,15 1,12 1,34 1,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 747 000K ÷ $1 821 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022