KBR Inc (KBR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 190 000 18 000 -72 000 202 000 281 000
Kapitał własny w tys. USD 1 620 000 1 687 000 1 580 000 1 843 000 1 718 000
ROE 11,73% 1,07% -4,56% 10,96% 16,36%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $190 000K ÷ $1 620 000K
= 11,73%


Analiza porównawcza

2022