Juniper Networks Inc (JNPR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 100 900 1 090 400 1 057 100 1 016 100 1 306 700 2 476 000 1 331 800 1 322 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 718 000 680 000 588 700 596 800 463 800 868 800 391 900 325 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 074 200 2 078 900 1 896 700 1 949 900 1 858 400 3 753 000 1 639 100 1 690 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,88 0,85 0,87 0,83 0,95 0,89 1,05 0,97

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 100 900K + $718 000K) ÷ $2 074 200K
= 0,88


Analiza porównawcza

2023/Q1