Juniper Networks Inc (JNPR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 342 900 3 990 600 1 871 400 1 828 600 1 906 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 347 400 547 400 277 000 219 500 208 800
Rotacja zobowiązań 6,74 7,29 6,76 8,33 9,13

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 342 900K ÷ $347 400K
= 6,74


Analiza porównawcza

2022