Juniper Networks Inc (JNPR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 342 900 3 990 600 1 871 400 1 828 600 1 906 300
Zapasy w tys. USD 619 400 545 200 0 0 0
Rotacja zapasów 3,78 7,32

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 342 900K ÷ $619 400K
= 3,78


Analiza porównawcza

2022