Juniper Networks Inc (JNPR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 301 200 9 470 800 4 445 100 4 445 400 4 647 500 5 027 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 342 900 3 990 600 1 871 400 1 828 600 1 906 300 1 955 100
Zysk ze sprzedaży brutto 2 958 300 5 480 200 2 573 700 2 616 800 2 741 200 3 072 100
Koszty badań i rozwoju 1 036 100 2 014 400 958 400 955 700 1 003 200 980 700
Koszty ogólnego zarządu 1 382 900 2 605 000 1 194 200 1 183 600 1 158 500 1 177 700
Zysk operacyjny 539 300 860 800 421 100 477 500 579 500 913 700
Koszty odsetek netto 39 000 0 40 700 9 600 30 500 48 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 531 500 620 200 265 200 414 400 532 700 811 800
Podatek dochodowy 60 500 114 800 7 400 69 400 -34 200 505 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 471 000 505 400 257 800 345 000 566 900 306 200