Juniper Networks Inc (JNPR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 301 200 9 470 800 4 445 100 4 445 400 4 647 500
Property, plant and equipment w tys. USD 666 800 1 406 000 762 300 830 900 951 700
Rotacja aktywów trwałych 7,95 6,74 5,83 5,35 4,88

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 301 200K ÷ $666 800K
= 7,95


Analiza porównawcza

2022