Juniper Networks Inc (JNPR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 090 400 2 476 000 1 783 900 1 953 800 3 559 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 680 000 868 800 523 200 376 300 268 100
Należności w tys. USD 1 227 300 1 988 800 964 100 879 700 754 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 078 900 3 753 000 2 161 100 1 543 900 1 842 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 1,42 1,51 2,08 2,49

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 090 400K + $680 000K + $1 227 300K) ÷ $2 078 900K
= 1,44


Analiza porównawcza

2022