Juniper Networks Inc (JNPR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 310 200 471 000 252 700 257 800 345 000 566 900 306 200
Amortyzacja 194 700 217 700 237 400 212 400 210 300 210 500 225 600
Zmiana stanu należności -183 200 232 900 30 300 84 400 125 100 -97 400 -202 100
Zmiana stanu zapasów 333 000 346 800 272 600 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 117 100 -147 600 -545 900 -169 900 -1 605 300 526 500 447 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 872 800 97 600 689 700 612 000 528 900 861 100 1 260 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -159 400 -105 100 -100 000 -100 400 -109 600 -147 400 -151 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -67 600 407 500 13 800 -288 900 -528 200 564 800 -309 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -618 800 -528 400 -1 131 700 -222 400 -1 228 800 -968 600 -794 800