Juniper Networks Inc (JNPR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 617 100 5 913 200 3 271 200 3 209 800 4 581 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 078 900 3 753 000 2 161 100 1 543 900 1 842 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,74 1,58 1,51 2,08 2,49

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 617 100K ÷ $2 078 900K
= 1,74


Analiza porównawcza

2022