Juniper Networks Inc (JNPR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 090 400 2 476 000 1 783 900 1 953 800 3 559 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 680 000 868 800 523 200 376 300 268 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 078 900 3 753 000 2 161 100 1 543 900 1 842 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,85 0,89 1,07 1,51 2,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 090 400K + $680 000K) ÷ $2 078 900K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022