Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 667 000 5 872 000 6 385 000 5 660 000 5 663 000 5 325 000 6 520 000 5 738 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 757 000 1 846 000 1 774 000 2 077 000 1 900 000 2 035 000 2 141 000 2 011 000
Należności w tys. USD 4 229 000 4 162 000 4 777 000 4 354 000 4 118 000 3 787 000 4 493 000 4 566 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 964 000 10 527 000 11 238 000 10 423 000 9 220 000 8 558 000 11 610 000 10 245 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 1,13 1,15 1,16 1,27 1,30 1,13 1,20

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 667 000K + $1 757 000K + $4 229 000K) ÷ $13 964 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2023/Q2