Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 385 000 6 520 000 7 408 000 24 352 000 30 952 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 774 000 2 141 000 2 013 000 1 440 000 743 000
Należności w tys. USD 4 777 000 4 493 000 4 892 000 3 582 000 3 327 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 238 000 11 610 000 11 397 000 9 759 000 10 605 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,13 1,26 3,01 3,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 385 000K + $1 774 000K + $4 777 000K) ÷ $11 238 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022