Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 27 116 000 27 281 000 27 305 000 24 689 000 22 449 000 22 127 000 26 107 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 498 000 5 657 000 6 601 000 4 572 000 4 675 000 4 853 000 4 371 000
Zysk ze sprzedaży brutto 20 618 000 21 624 000 20 704 000 20 117 000 17 774 000 17 274 000 21 736 000
Koszty badań i rozwoju 5 718 000 4 977 000 5 363 000 5 039 000 9 106 000 5 018 000 3 734 000
Koszty ogólnego zarządu 6 090 000 5 673 000 5 246 000 5 151 000 4 381 000 4 056 000 3 878 000
Zysk operacyjny 8 810 000 10 974 000 10 095 000 9 927 000 4 287 000 8 200 000 14 124 000
Koszty odsetek netto 944 000 935 000 1 001 000 984 000 995 000 1 077 000 1 118 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 859 000 5 814 000 8 278 000 1 669 000 5 160 000 7 799 000 13 529 000
Podatek dochodowy 1 247 000 1 248 000 2 077 000 1 580 000 -204 000 2 339 000 8 885 000
Udziały niekontrolujące -52 000 -26 000 -24 000 -34 000 -22 000 5 000 16 000
Zysk (strata) netto 5 664 000 4 592 000 6 225 000 123 000 5 386 000 5 455 000 4 628 000