Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,75 4,08 2,72 5,07 5,96
Rotacja należności 5,71 6,08 5,05 6,27 6,65
Rotacja zobowiązań 6,25 9,36 5,42 6,56 6,14
Rotacja kapitału pracującego 8,51 8,64 5,37 1,09 0,88

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 97,23 89,47 134,36 71,99 61,22
Cykl należności dni 63,91 60,06 72,32 58,24 54,88
Cykl zobowiązań dni 58,39 38,98 67,38 55,67 59,42

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,98 5,33 4,97 4,99 5,52
Rotacja aktywów razem 0,43 0,40 0,36 0,36 0,35