Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 27 281 000 27 305 000 24 689 000 22 449 000 22 127 000
Aktywa razem w tys. USD 63 171 000 67 952 000 68 407 000 61 627 000 63 675 000
Rotacja aktywów razem 0,43 0,40 0,36 0,36 0,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $27 281 000K ÷ $63 171 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022