Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 22 957 000 25 179 000 28 645 000 22 094 000 24 574 000
Aktywa razem w tys. USD 63 171 000 67 952 000 68 407 000 61 627 000 63 675 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,37 0,42 0,36 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $22 957 000K ÷ $63 171 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022