Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 27 116 000 27 281 000 27 305 000 24 689 000 22 449 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 317 000 5 475 000 5 121 000 4 967 000 4 502 000
Rotacja aktywów trwałych 5,10 4,98 5,33 4,97 4,99

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $27 116 000K ÷ $5 317 000K
= 5,10


Analiza porównawcza

2023