Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 14 443 000 14 772 000 15 996 000 30 296 000 35 836 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 238 000 11 610 000 11 397 000 9 759 000 10 605 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,27 1,40 3,10 3,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $14 443 000K ÷ $11 238 000K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022