Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 264 000 6 864 000 6 667 000 5 872 000 6 385 000 5 660 000 5 663 000 5 325 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 374 000 2 662 000 1 757 000 1 846 000 1 774 000 2 077 000 1 900 000 2 035 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 280 000 11 945 000 13 964 000 10 527 000 11 238 000 10 423 000 9 220 000 8 558 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,85 0,80 0,60 0,73 0,73 0,74 0,82 0,86

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 264 000K + $2 374 000K) ÷ $11 280 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2023/Q4