Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 386 61 630 37 316 51 930 50 844 24 396 40 254 42 990
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 260 22 468 29 309 17 948 19 982 20 239 28 150 22 062
Należności w tys. USD 246 110 241 154 216 182 219 383 226 186 203 351 156 490 153 070
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 167 460 187 944 164 692 158 466 169 271 169 133 171 620 157 133
Wskaźnik płynności szybkiej 1,89 1,73 1,72 1,83 1,75 1,47 1,31 1,39

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 386K + $22 260K + $246 110K) ÷ $167 460K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022/Q2