Forward Air Corp. (FWRD)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 105 859 23 733 86 154 91 170 86 621
Kapitał własny w tys. USD 593 654 547 329 577 182 553 244 533 489
ROE 17,83% 4,34% 14,93% 16,48% 16,24%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $105 859K ÷ $593 654K
= 17,83%


Analiza porównawcza

2021