Forward Air Corp. (FWRD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 662 430 1 269 570 1 410 400 1 320 890 1 100 820
Property, plant and equipment w tys. USD 219 095 189 867 213 031 209 895 206 112
Rotacja aktywów trwałych 7,59 6,69 6,62 6,29 5,34

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 662 430K ÷ $219 095K
= 7,59


Analiza porównawcza

2021