Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 304 315 282 807 245 896 236 318 201 082
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 169 398 164 692 171 620 137 164 74 723
Wskaźnik płynności bieżącej 1,80 1,72 1,43 1,72 2,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $304 315K ÷ $169 398K
= 1,80


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Forward Air Corp.
FWRD
1,80
GXO Logistics Inc
GXO
0,96
Hub Group, Inc.
HUBG
1,53