Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 315 756 325 252 282 807 289 261 297 012 247 986 245 896 235 047
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 167 460 187 944 164 692 158 466 169 271 169 133 171 620 157 133
Wskaźnik płynności bieżącej 1,89 1,73 1,72 1,83 1,75 1,47 1,43 1,50

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $315 756K ÷ $167 460K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022/Q2