Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 822 37 316 40 254 64 749 25 657
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 465 29 309 28 150 15 418 11 763
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 169 398 164 692 171 620 137 164 74 723
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,49 0,40 0,40 0,58 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 822K + $37 465K) ÷ $169 398K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Forward Air Corp.
FWRD
0,49
GXO Logistics Inc
GXO
0,31
Hub Group, Inc.
HUBG
0,49