Forward Air Corp. (FWRD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 662 430 1 269 570 1 410 400 1 320 890 1 100 820
Aktywa razem w tys. USD 1 117 820 1 047 390 990 878 760 215 687 716
Rotacja aktywów razem 1,49 1,21 1,42 1,74 1,60

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 662 430K ÷ $1 117 820K
= 1,49


Analiza porównawcza

2021