Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 299,72 273,94
Rotacja należności 8,93 7,69 8,11 9,16 8,18
Rotacja zobowiązań 16,60 18,58 16,96 21,31 17,72
Rotacja kapitału pracującego 14,63 14,07 17,09 14,22 10,45

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 1,22 1,33
Cykl należności dni 40,88 47,46 44,99 39,86 44,61
Cykl zobowiązań dni 21,98 19,64 21,52 17,13 20,60

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,92 7,59 6,69 6,62 6,29
Rotacja aktywów razem 1,63 1,49 1,21 1,42 1,74