Forward Air Corp. (FWRD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 8,99 10,35 9,60 8,93 7,88 7,56 7,33 7,69
Rotacja zobowiązań 16,86 21,82 20,16 16,60 18,19 21,34 16,04 18,58
Rotacja kapitału pracującego 36,45 39,10 21,01 14,63 14,63 12,55 12,87 14,07

Średnia liczba dni

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 40,60 35,28 38,02 40,88 46,32 48,25 49,81 47,46
Cykl zobowiązań dni 21,65 16,73 18,10 21,98 20,07 17,10 22,75 19,64

Długoterminowe

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja aktywów trwałych 6,68 6,98 7,64 7,92 8,45 8,12 7,89 7,59
Rotacja aktywów razem 1,45 1,54 1,58 1,63 1,65 1,56 1,51 1,49