Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(29 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 277 000 8 575 000 7 379 000 5 995 000 5 150 000 3 984 000 3 717 000 2 586 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 703 000 1 504 000 1 457 000 1 860 000 1 455 000 1 461 000 1 474 000 1 664 000
Należności w tys. USD 4 201 000 4 199 000 4 313 000 4 918 000 4 409 000 4 527 000 4 407 000 4 631 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 367 000 8 404 000 8 730 000 8 389 000 8 002 000 7 556 000 7 547 000 8 140 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,94 1,70 1,51 1,52 1,38 1,32 1,27 1,09

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 277 000K + $1 703 000K + $4 201 000K) ÷ $9 367 000K
= 1,94


Analiza porównawcza

2023/Q3