Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(1 lip 2022)
2022/Q1
(1 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(1 paź 2021)
2021/Q2
(2 lip 2021)
2021/Q1
(2 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 150 000 3 984 000 3 717 000 2 586 000 2 552 000 7 322 000 6 330 000 6 035 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 455 000 1 461 000 1 474 000 1 664 000 1 293 000 1 420 000 1 309 000 1 430 000
Należności w tys. USD 4 409 000 4 527 000 4 407 000 4 631 000 4 194 000 4 103 000 3 949 000 4 045 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 002 000 7 556 000 7 547 000 8 140 000 7 257 000 6 825 000 6 824 000 7 402 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,32 1,27 1,09 1,11 1,88 1,70 1,55

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 150 000K + $1 455 000K + $4 409 000K) ÷ $8 002 000K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022/Q3