Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 586 000 6 035 000 19 912 300 787 800 630 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 664 000 1 430 000 864 600 906 300 857 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 140 000 7 402 000 4 932 100 4 841 500 4 792 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,52 1,01 4,21 0,35 0,31

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 586 000K + $1 664 000K) ÷ $8 140 000K
= 0,52


Analiza porównawcza

2021