Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 586 000 6 035 000 19 912 300 787 800 630 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 664 000 1 430 000 864 600 906 300 857 100
Należności w tys. USD 4 631 000 4 045 000 3 191 400 3 489 600 3 521 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 140 000 7 402 000 4 932 100 4 841 500 4 792 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,55 4,86 1,07 1,05

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 586 000K + $1 664 000K + $4 631 000K) ÷ $8 140 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021