Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 864 000 5 995 000 2 586 000 6 035 000 19 912 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 557 000 1 860 000 1 664 000 1 430 000 864 600
Należności w tys. USD 3 922 000 4 918 000 4 631 000 4 045 000 3 191 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 274 000 8 389 000 8 140 000 7 402 000 4 932 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,37 1,52 1,09 1,55 4,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 864 000K + $1 557 000K + $3 922 000K) ÷ $8 274 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2023