Danaher Corp. (DHR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 522 000 11 501 000 9 809 000 7 927 400 8 785 900
Zapasy w tys. USD 3 110 000 2 767 000 2 292 000 1 628 300 1 910 100
Rotacja zapasów 4,03 4,16 4,28 4,87 4,60

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 522 000K ÷ $3 110 000K
= 4,03


Analiza porównawcza

2022