Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 19 086 000 22 168 000 21 193 000 21 516 700 9 688 500
Aktywa razem w tys. USD 84 350 000 83 184 000 76 161 000 62 081 600 47 832 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,27 0,28 0,35 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $19 086 000K ÷ $84 350 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022