Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 22 168 000 21 193 000 21 516 700 9 688 500 10 327 400
Aktywa razem w tys. USD 83 184 000 76 161 000 62 081 600 47 832 500 46 648 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,28 0,35 0,20 0,22

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $22 168 000K ÷ $83 184 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2021