Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 883 000 11 648 000 13 802 000 25 596 600 7 093 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 389 000 8 140 000 7 402 000 4 932 100 4 841 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,89 1,43 1,86 5,19 1,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 883 000K ÷ $8 389 000K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022