Danaher Corp. (DHR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 11 648 000 13 802 000 25 596 600 7 093 800 6 850 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 140 000 7 402 000 4 932 100 4 841 500 4 792 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,86 5,19 1,47 1,43

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $11 648 000K ÷ $8 140 000K
= 1,43


Analiza porównawcza

2021