Danaher Corp. (DHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 29 453 000 22 284 000 17 911 100 19 893 000 18 329 700
Property, plant and equipment w tys. USD 3 790 000 3 262 000 2 302 000 2 511 200 2 454 600
Rotacja aktywów trwałych 7,77 6,83 7,78 7,92 7,47

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $29 453 000K ÷ $3 790 000K
= 7,77


Analiza porównawcza

2021