Danaher Corp. (DHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 471 000 29 453 000 22 284 000 17 911 100 19 893 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 956 000 3 790 000 3 262 000 2 302 000 2 511 200
Rotacja aktywów trwałych 7,96 7,77 6,83 7,78 7,92

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $31 471 000K ÷ $3 956 000K
= 7,96


Analiza porównawcza

2022