Danaher Corp. (DHR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 471 000 29 453 000 22 284 000 17 911 100 19 893 000
Aktywa razem w tys. USD 84 350 000 83 184 000 76 161 000 62 081 600 47 832 500
Rotacja aktywów razem 0,37 0,35 0,29 0,29 0,42

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $31 471 000K ÷ $84 350 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022