Deckers Outdoor Corp. (DECK)

ROA

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 451 949 382 575 276 142 264 308 114 394
Aktywa razem w tys. USD 2 332 250 2 167 700 1 765 120 1 427 210 1 264 380
ROA 19,38% 17,65% 15,64% 18,52% 9,05%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $451 949K ÷ $2 332 250K
= 19,38%


Analiza porównawcza

2022