Deckers Outdoor Corp. (DECK)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 516 822 451 949 382 575 276 142 264 308
Aktywa razem w tys. USD 2 556 200 2 332 250 2 167 700 1 765 120 1 427 210
ROA 20,22% 19,38% 17,65% 15,64% 18,52%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $516 822K ÷ $2 556 200K
= 20,22%


Analiza porównawcza

2023