Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 542 790 1 171 550 1 029 020 980 187 971 697
Zobowiązania handlowe w tys. USD 327 487 231 632 147 892 124 974 93 939
Rotacja zobowiązań 4,71 5,06 6,96 7,84 10,34

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 542 790K ÷ $327 487K
= 4,71


Analiza porównawcza

2022