Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów 3,38 3,04 4,21 3,30 3,52
Rotacja należności 11,84 9,82 11,47 11,01 11,17
Rotacja zobowiązań 6,78 4,71 5,06 6,96 7,84
Rotacja kapitału pracującego 2,57 2,60 2,15 2,39 2,39

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni 107,94 119,90 86,69 110,53 103,83
Cykl należności dni 30,82 37,18 31,83 33,16 32,69
Cykl zobowiązań dni 53,80 77,48 72,17 52,46 46,54

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 13,60 14,16 12,34 10,20 9,45
Rotacja aktywów razem 1,42 1,35 1,17 1,21 1,42