Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja zapasów 3,04 4,21 3,30 3,52 3,24
Rotacja należności 9,82 11,47 11,01 11,17 13,05
Rotacja zobowiązań 4,71 5,06 6,96 7,84 10,34
Rotacja kapitału pracującego 2,60 2,15 2,39 2,39 2,64

Średnia liczba dni

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Cykl zapasów dni 119,90 86,69 110,53 103,83 112,54
Cykl należności dni 37,18 31,83 33,16 32,69 27,98
Cykl zobowiązań dni 77,48 72,17 52,46 46,54 35,29

Długoterminowe

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Rotacja aktywów trwałych 14,16 12,34 10,20 9,45 8,65
Rotacja aktywów razem 1,35 1,17 1,21 1,42 1,51