Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 627 290 3 150 340 2 545 640 2 132 690 2 020 440
Należności w tys. USD 306 295 320 931 222 028 193 747 180 942
Rotacja należności 11,84 9,82 11,47 11,01 11,17

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 627 290K ÷ $306 295K
= 11,84


Analiza porównawcza

2023