Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 150 340 2 545 640 2 132 690 2 020 440 1 903 340
Należności w tys. USD 320 931 222 028 193 747 180 942 145 880
Rotacja należności 9,82 11,47 11,01 11,17 13,05

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 150 340K ÷ $320 931K
= 9,82


Analiza porównawcza

2022