Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 516 822 451 949 382 575 276 142 264 308
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 627 290 3 150 340 2 545 640 2 132 690 2 020 440
Marża zysku netto 14,25% 14,35% 15,03% 12,95% 13,08%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $516 822K ÷ $3 627 290K
= 14,25%


Analiza porównawcza

2023