Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 843 527 1 089 360 649 436 589 692 429 970
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 874 61 168 39 308 45 929 35 238
Należności w tys. USD 320 931 222 028 193 747 180 942 145 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 541 684 468 368 300 946 250 524 189 166
Wskaźnik płynności szybkiej 2,30 2,93 2,93 3,26 3,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($843 527K + $80 874K + $320 931K) ÷ $541 684K
= 2,30


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Deckers Outdoor Corp.
DECK
2,30
Crocs Inc
CROX
0,86
Nike, Inc.
NKE
1,84
Steven Madden Ltd.
SHOO
1,92
Wolverine World Wide, Inc.
WWW
0,41