Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 981 795 843 527 1 089 360 649 436 589 692
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 89 311 80 874 61 168 39 308 45 929
Należności w tys. USD 306 295 320 931 222 028 193 747 180 942
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 497 380 541 684 468 368 300 946 250 524
Wskaźnik płynności szybkiej 2,77 2,30 2,93 2,93 3,26

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($981 795K + $89 311K + $306 295K) ÷ $497 380K
= 2,77


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Deckers Outdoor Corp.
DECK
2,77
Crocs Inc
CROX
0,75
Nike, Inc.
NKE
1,81
Steven Madden Ltd.
SHOO
1,66
Wolverine World Wide, Inc.
WWW
0,56