Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk brutto w tys. USD 564 638 501 514 340 866 328 934 220 696
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 150 340 2 545 640 2 132 690 2 020 440 1 903 340
Marża zysku brutto 17,92% 19,70% 15,98% 16,28% 11,60%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $564 638K ÷ $3 150 340K
= 17,92%


Analiza porównawcza

2022