Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 801 920 1 542 790 1 171 550 1 029 020 980 187
Zapasy w tys. USD 532 852 506 796 278 242 311 620 278 842
Rotacja zapasów 3,38 3,04 4,21 3,30 3,52

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 801 920K ÷ $532 852K
= 3,38


Analiza porównawcza

2023