Deckers Outdoor Corp. (DECK)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 542 790 1 171 550 1 029 020 980 187 971 697
Zapasy w tys. USD 506 796 278 242 311 620 278 842 299 602
Rotacja zapasów 3,04 4,21 3,30 3,52 3,24

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 542 790K ÷ $506 796K
= 3,04


Analiza porównawcza

2022